dystrybucja oraz serwis pomp przemysłowych

pompy krzywkowe serii G

Pompy krzywkowe SSP serii A i G przeznaczone są pracy z wysoką wydajnością i należą do największych tego typu pomp na świecie.

Mogą być wykonane wg specjalnych wymagań użytkownika w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i do procesów oczyszczania ścieków.

Pompy serii G wykonane są z żeliwa ciągliwego i stosowane są głównie w procesach oczyszczania ścieków wykazując tolerancję na zawiesiny cząstek stałych w tym również substancji włóknistych. Z powodzeniem spełniają swoje zadania w procesach zagęszczania szlamów zawierających cząstki stałe. Elementy robocze to dwa przeciwbieżne, bezkontaktowe trójkrzywkowe rotory.

Kierunek przepływu w poziomie, do wyboru.

 

DANE TECHNICZNE
Seria Ilość modeli w serii Wydajność Min. m3/h Wydajność Max. m3/h Ciśnienie różnicowe w różnych modelach Króćce przył., mm. Min. Króćce przył., mm. Maks.
G 10 248 680 3.3, 7, 10 150 300