Narzędzia przemysłowe IR

Ingersoll-Rand dostarcza narzędzia pneumatyczne do obróbki powierzchni i dokręcania oraz narzędzia dla budownictwa. Od wielu lat Ingersoll -Rand oferuje również narzędzia do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Wyposażenie standardowych narzędzi pneumatycznych w obudowę ze specjalnego nieiskrzącego stopu lub z antystatycznego materiału kompozytowego umożliwia stosowanie takich narzędzi w przemyśle w "Strefie 1" lub kopalniach z zagrożeniem metanowym. Dostarczane są one z certyfikatem EX I M2c IIB 95 CX oraz EX II 2GDc IIB 95 CX zgodnie z dyrektywami 94/9/EC oraz 1999/92/EC. Takie narzędzia są najczęściej stosowane w górnictwie i przemyśle petrochemicznym oraz wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie wybuchem. Wysoce doceniany prze użytkownika w tej grupie narzędzi jest pneumatyczny klucz udarowy 3/4" stosowany w podziemnych wyrobiskach kopalnianych zagrożonych wybuchem metanu oraz pyłu węglowego.