Pompy i akcesoria ściekowe

 

Zatapialne pompy ściekowe ZIRANTEC są wysoce wydajne i niezawodne dzięki szerokiej gamie akcesoriów do różnych zastosowań. Pompy są dostępne w różnych wykonaniach materiałowych konstrukcyjnych i mają wiele zastosowań w procesach oczyszczaniu ścieków. Różne typy wirników, takie jak Vortex, jednokanałowy, wielokanałowy, jednokanałowy otwarty, są również używane z urządzeniami tnącymi i mieszającymi. Pompy odśrodkowe do ścieków są stosowane w miejskich oczyszczalniach ścieków, stacjach poboru wody, instalacjach uzdatniania wód przemysłowych i do celów cywilnych, w zlewniach i obróbce ścieków przemysłowych, w przemyśle spożywczym, w źródłach i zlewniach ścieków burzowych, mieszaniny płynów wysokolepkich.

 

Seria FGb/FGa - pompy odśrodkowe z wirnikiem Vortex

Seria FGb/FGa - pompy odśrodkowe z wirnikiem Vortex

Seria FGt - wirniki z rozdrabniaczem

Seria FGt - wirniki z rozdrabniaczem

Seria FMa - pompy odśrodkowe z wirnikiem jednokanałowym otwartym

Seria FMa - pompy odśrodkowe z wirnikiem jednokanałowym otwartym

Seria FKc - pompy odśrodkowe z wirnikiem wielokanałowym

Seria FKc - pompy odśrodkowe z wirnikiem wielokanałowym

Seria FMc - pompy odśrodkowe z wirnikiem jednokanałowym

Seria FMc - pompy odśrodkowe z wirnikiem jednokanałowym

Seria FSL - lekkie pompy ściekowe

Seria FSL - lekkie pompy ściekowe

Seria FAG - mieszadła

Seria FAG - mieszadła

Seria FMS/FMp - mini pompy zatapialne

Seria FMS/FMp - mini pompy zatapialne

Seria MB - pompy ściekowe powierzchniowe

Seria MB - pompy ściekowe powierzchniowe

Seria FHR - pompy odwadniające

Seria FHR - pompy odwadniające

Seria FMD/FTP - miksery

Seria FMD/FTP - miksery

Akcesoria elektryczne i hydrauliczne

Akcesoria elektryczne i hydrauliczne