Pompy i akcesoria ściekowe

 

Zatapialne pompy ściekowe ZIRANTEC są wysoce wydajne i niezawodne dzięki szerokiej gamie akcesoriów do różnych zastosowań. Pompy są dostępne w różnych wykonaniach materiałowych konstrukcyjnych i mają wiele zastosowań w procesach oczyszczaniu ścieków. Różne typy wirników, takie jak Vortex, jednokanałowy, wielokanałowy, jednokanałowy otwarty, są również używane z urządzeniami tnącymi i mieszającymi. Pompy odśrodkowe do ścieków są stosowane w miejskich oczyszczalniach ścieków, stacjach poboru wody, instalacjach uzdatniania wód przemysłowych i do celów cywilnych, w zlewniach i obróbce ścieków przemysłowych, w przemyśle spożywczym, w źródłach i zlewniach ścieków burzowych, mieszaniny płynów wysokolepkich.