Pompy z wirującym tłokiem

Pompy tłokowe Alfa Laval - równowaga pomiędzy wysoką wydajnością, łatwością konserwacji i doskonałymi parametrami higienicznymi

Pompa  Alfa Laval DuraCirc® - cyrkulacyjna pompa tłokowa, która dzięki możliwości mycia na miejscu może być stosowana w przemyśle mleczarskim, napojowym, kosmetycznym, w przetwórstwie żywności czy produkcji środkow czystości. Typoszereg pomp DuraCirc® obejmuje 13 wielkości o wydajnosci do 150 m3/godz. i ciśnieniu roboczym do 40 bar. Szeroki wybór modeli pozwala na optymalny dobór pompy, dzięki czemu zmniejszamy koszty inwestycyjne i eksploatacyjne przy jednoczesnym zapewnieniu większej elastyczności procesu. 

Do sterylnego pompowania płynów Alfa Laval stworzył wersję aseptyczną DuraCirc®Aseptic - pompę tłokową z barierą parową na wszystkich interfejsach atmosferycznych.

Pompy tłokowe - potrzebujesz serwisu? Sprawdź naszą ofertę serwis@ekohelp.com.pl.

Dlaczego stawiamy na pompy tłokowe Alfa Laval? 
  • higieniczna konstrukcja zgodna ze światowymi standardami, w tym EHEDG i 3-A, wyklucza ryzyko skażenia, 
  • solidna budowa i niezawodna praca pompy maksymalizują czas pracy i minimalizują przestoje,
  • przyjazne w serwisowaniu pompy z wirującym tłokiem ułatwiają konserwację, co oszczędza czas i pieniądze,
  • wysoka wydajność objętościowa, również dla płynów o niskiej lepkości.
Pompy tłokowe Alfa Laval - bezawaryjna praca 
Szczególnie istotną cechą pomp z wirującym tłokiem Alfa Laval jest ich bezawaryjna praca. Zawdzięczamy to wytrzymałym łożyskom podpierającym sztywne wały umiejscowione w obudowie przekładni ze stali nierdzewnej. Łożyska minimalizują ruchy wału oraz zachowują małe szczeliny między krzywkami a głowicą pompy, co eliminuje możliwość stykania się elementów roboczych pompy, które mają kontakt z pompowanym produktem.
 
Cyrkulacyjna pompa tłokowa - jak działa?

Para wirujących tłoków obraca się w obudowie pompy wokół obwodu kanału. Gdy zazębione krzywki rozchodzą się, w króćcu ssawnym w sposób ciągły wytwarza się małe podciśnienie, co powoduje napływ cieczy do pompy. Ruch krzywek powoduje przemieszczanie się płynu dookoła kanału głowicy. Ponowne zazębianie się krzywek wypiera ciecz w króćcu tłocznym, wytwarzając ciśnienie. Kierunek przepływu jest odwracalny.

pompy tłokowe DuraCirc®

pompy tłokowe DuraCirc®

Rewolucyjna pompa Alfa Laval DuraCirc® jest pierwszą pompą tłokową o konstrukcji obwodowej, która zapewnia idealną równowagę pomiędzy trwałością i niezawodnością.

alfa-laval
pompy tłokowe DuraCirc® Aseptic

pompy tłokowe DuraCirc® Aseptic

Alfa Laval DuraCirc® Aseptic to rewolucyjna pompa tłokowa o konstrukcji obwodowej do zastosowań aseptycznych.

alfa-laval