RODO

POLITYKA PRYWATNOSCI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW PPHU ‘’EKOHELP’’ T. SAJDAK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) informuję, iż:

1. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych jako naszych klientów. Nasze dane:

PPHU ‘’EKOHELP’’ T. Sajdak, ul. Trzebińskiego 7, 26-617 Radom, NIP 7960012997

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:

ochrona.danych@ekohelp.com.pl

2. Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej  zgody w związku z podjęciem z nami współpracy. W szczególności możemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, telefon komórkowy, adres e-mail Państwa reprezentantów, przedstawicieli lub właścicieli firm (w przypadku,  gdy dane osobowe są częścią nazwy firmy), a także numer NIP lub PESEL w odniesieniu do pełnomocników Spółek.

3. Nie przetwarzamy żadnych danych o szczególnym charakterze (tzw. ’’danych wrażliwych”).

4 Dane osobowe przetwarzane będą:

- w celu realizacji świadczonych przez nas usług – zgodnie z Państwa dyspozycją lub treścią umowy ;

- w celu marketingu usług własnych i kontaktu z Państwem.

5. Odbiorcami Państwa danych mogą być firmy współpracujące z nami przy realizacji zamówień (np. firmy kurierskie, firmy transportowe, podwykonawcy, poczta).

6. Podstawą przetwarzania jest zawarta umowa, dobrowolna zgoda oraz uzasadniony interes prawny administratora w odniesieniu do marketingu usług własnych.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.  Potrzebujemy informacji o historii Państwa zamówień i specyfice dostarczonego sprzętu, aby zapewnić Państwu możliwość serwisu pogwarancyjnego, a także modernizacji i naprawy urządzeń w całym okresie ich eksploatacji, co może być niemożliwe lub bardzo utrudnione w przypadku usunięcia tych danych.

8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO).

10. Ani administrator, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO.

11 Ani administrator, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

12 Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:

ochrona.danych@ekohelp.com.pl

WYPRZEDAŻE